Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Ukraine: Lương của các đại biểu Quốc hội khoá 9 sẽ là bao nhiêu?

Thứ hai, 05/08/2019 | 08:12
Lương của các đại biểu Quốc hội Ukraine khoá mới, vẫn như trước đây, sẽ phụ thuộc vào chức vụ được phân công.

Cụ thể: Lương của Chủ tịch Quốc hội Ukraine 23 232 gr. Phó thứ nhất chủ tịch Quốc hội 22 264 gr. Phó chủ tịch Quốc hội 21296 gr. Chủ tịch Ủy ban Quốc hội 20 238 gr. Phó thứ nhất Ủy ban quốc hội 19 940,8 gr. Các thành viên Ủy ban Quốc hội 19 360 gr.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội còn được trả tiền vé phương tiện giao thông trên toàn lãnh thổ Ukraine, nơi ở tại thủ đô, tiền đi công tác trong nước và nước ngoài.

Theo podrovnoti