Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Trung tâm hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học Ucraina-Việt Nam (CUVC) tại trường ĐH ONPU

Thứ ba, 11/09/2018 | 06:21
Giới thiệu chung:

Trung tâm hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học Ucraina - Việt Nam (CUVC) là một bộ phận trong bộ máy tổ chức của trường Đại học Bách khoa Quốc gia Odessa (ONPU).

CUVC được thành lập, tổ chức trên cơ sở quyết định của Hội đồng nhà trường ONPU, có hiệu lực bởi quyết định của Hiệu trưởng ONPU.

Mục đích chính của việc thành lập CUVC là phối hợp hợp tác giữa trường Đại học Bách khoa Quốc gia Odessa với các trường đại học, các tổ chức giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) trong các lĩnh vực sau:

Hợp tác về khoa học và kỹ thuật giữa Đại học Bách khoa Quốc gia Odessa và các trường đại học nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Hợp tác chung về các hoạt động giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư;

Tổ chức và hỗ trợ đào tạo đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam tại ONPU;

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và xã hội.

 

Hỗ trợ việc hợp tác khoa học và kỹ thuật: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong các trường đại học đối tác. Mời đại diện các trường đại học đối tác tham gia báo cáo khoa học và hội thảo.Trao đổi lẫn nhau các ấn phẩm khoa học, tài liệu giáo khoa, giáo trình, tài liệu và thông tin lưu trữ, v.v… Thành lập các nhóm liên kết Ukraina-Việt Nam cho các hoạt động khoa học và kỹ thuật. Cùng với các trường đại học đối tác thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học.

Hợp tác trong các hoạt động giáo dục, đào tạo: Tiến hành các khóa học tiếng Anh, tiếng Ucraina và tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam. Tổ chức thực tập cho sinh viên Việt Nam tại các công ty, nhà máy. Trao đổi công nghệ hiện đại và thực hành cho việc đào tạo sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao. Tổ chức trao đổi học sinh, sinh viên, sinh viên sau đại học, giảng viên từ các trường đại học Việt Nam và ONPU. Đồng tổ chức các chương trình học thuật và phi học thuật đặc biệt.

Hợp tác trong các lĩnh vực xã hội và văn hóa: Hỗ trợ việc tham gia, tổ chức các triển lãm khoa học và giáo dục, các bài giảng, các lễ hội dành cho sinh viên từ các trường đại học đối tác. Hỗ trợ việc kết nối với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina.