Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Tổng thống Zelenski ký luật về áp dụng các máy tính tiền và các chương trình PPO đối với các doanh nghiệp nhỏ

Thứ sáu, 18/10/2019 | 02:22
Tổng thống Zelenski ký luật Ukraine, luật này mở rộng trách nhiệm sử dụng các máy tính tiền và đăng ký các chương trình thanh toán (PPO) đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Theo thông báo từ cơ quan phát ngôn của tổng thống, luật nói trên hướng tới bảo vệ kinh doanh hợp pháp tại Ukraine trước các cạnh tranh không lành mạnh và đấu tranh với kinh tế ngầm, tăng hiệu quả thuế và kiểm tra nhà nước đối với các hoạt động thanh toán.

Trong luật xem xét chức năng của chương trình PPO, có thể thực hiện bởi bất cứ công cụ nào (máy tính, Planset, điện thoại di động), trong đó lắp đặt chương trình bảo đảm. Trong đó cơ quan thuế Ukraine cần bảo đảm miễn phí các chương trình cho các doanh nhân, còn việc đăng ký sẽ được thực hiện qua văn phòng điện tử.

Để khuyến khích những người tiêu dùng nhận hoá đơn, trong luật đề nghị áp dụng từ ngày 1/10/2020 cơ chế “hoàn lại tiền” (Кешбек), tức là người mua hàng có thể được hoàn lại 100% số tiền đã mua hàng, hoặc dịch vụ từ số tiền phạt do vi phạm đòi hỏi của PPO.

Ngoài ra, từ 1/1/2021 sẽ tăng ngưỡng thu nhập tối đa từ 1,5 triệu gr lên 2,5 triệu gr/ năm đối với các doanh nhân cá thể sử dụng hệ thống thuế đơn giản .

Theo Liga.net