Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Tổng thống Zelenski khởi động cải cách hệ thống viện kiểm sát Ukraine

Thứ ba, 24/09/2019 | 02:11
Ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Zelenski ký luật về thành lập Văn phòng Viện kiểm sát tối cao Ukraine. Thông tin này được đăng tải trên trang mạng về các dự luật của Quốc hội Ukraine.

Trong nội dung luật do tổng thống ký, chỉ rõ, sau khi tiến hành sát hạch các công tố viên, cấu trúc của hệ thống Viện kiểm sát Ukraine sẽ như sau: Văn phòng Viện kiểm sát tối cao, các viện kiểm sát tỉnh và các viện kiểm sát vùng. Trong đó luật cho phép Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao có quyền hủy và tái cấu trúc các viện kiểm sát tỉnh và vùng, hủy bỏ viện kiểm sát quân sự, nhưng trong đó cũng cho phép Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao có quyền thành lập ra các viện kiểm sát với các cấu trúc đơn vị chuyên trách.

Giảm tối đa số lượng các nhân viên viện kiểm sát từ 15 ngàn người xuống còn 10 ngàn người.
Cho phép Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao có quyền thông qua chiến lược phát triển viện kiểm sát, hệ thống đánh giá chất lượng công việc của các công tố viên, điều chỉnh công việc của các công tố viên và xem xét các kháng cáo.

Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao phải có bằng luật cao cấp.
Luật cũng cung cấp khả năng cho tất cả các ứng cử viên có bằng về luật cao cấp, có kinh nghiệm công việc trong lĩnh vực về quyền được tham gia các cuộc thi tuyển chọn vào các chức vụ trong các viện kiểm sát.

Cũng sẽ tiến hành cải cách Học viện quốc gia viện kiểm sát và trung tâm đào tạo các công tố viên, tăng mức lương cơ bản từ 12-15 lần mức lương tối thiểu (29 ngàn gr) và lập mức ngưỡng thưởng tối đa (25%/ năm) đối với các công tố viên.
Các công tố viên phải trải qua cuộc thi sát hạch do ủy ban cán bộ tiến hành để được làm việc trong các cơ quan Văn phòng viện kiểm sát và các viện kiểm sát địa phương trừ các nhân viên của Viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng.

Cuộc thi sát hạch gồm thi viết và vấn đáp.
Những người có nguyện vọng muốn làm việc trong các viện kiểm sát cần có bằng đại học luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực về quyền và cần phải trải qua thi tuyển công khai vào các vị trí trống.
Trước ngày 1/9/2021 sẽ chấm dứt quyền hạn của Ủy ban về trình độ chuyên môn và kỷ luật của các công tố viên viện kiểm sát.

Theo podrovnoti