Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Những đòi hỏi mới đối với người nước ngoài khi nhận quốc tịch Ukraine

Thứ bảy, 02/06/2018 | 01:01
Áp dụng chế độ thi chứng chỉ tiếng Ukraine đối với những người nước ngoài muốn nhận hộ chiếu Ukraine, được xem xét trong chương trình quốc gia 10 năm 2018-2028 về chức năng của tiếng Ukraine.

Trong vòng 1 tháng, chính phủ cần thành lập nhóm chuyên gia để phân tích tổng hợp tình hình ngôn ngữ - văn hoá tại Ukraine.
Trên đây là nội dung ghi trong sắc lệnh số 156 của Tổng thống Porosenko “Về những biện pháp khẩn cấp củng cố vị thế của tiếng Ukraine - ngôn ngữ quốc gia".

Theo podrovnoti