Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Nhà nước sẽ trả tiền chữa bệnh cho người dân Ukraine như thế nào?

Thứ ba, 13/03/2018 | 00:37
Bây giờ Cơ quan sức khỏe quốc gia Ukraine sẽ ký hợp đồng với tất cả các bệnh viện.

Vậy Cơ quan sức khỏe quốc gia Ukraine (НСЗУ) là gì? - đó là cơ quan của nhà nước, sẽ thanh toán tiền cho các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân. Trong Bộ y tế người ta gọi đây là “bảo hiểm nhà nước”, cơ quan này sẽ mua các dịch vụ chữa bệnh cho người dân Ukraine của các bệnh viện. Mỗi bệnh viện sẽ trở thành công ty không có lãi. Để thực hiện điều này, Cơ quan sức khỏe quốc gia sẽ ký hợp đồng với các bệnh viện.
Chính Cơ quan sức khỏe quốc gia sẽ thực hiện nguyên tắc “tiền chi cho bệnh nhân”.
Cơ quan sức khỏe quốc gia hàng năm kiểm soát việc phân chia 100 tỷ gr ngân sách nhà nước dành cho y tế. Bộ y tế trấn an rằng, tiền nhà nước không nằm ở cơ quan này, mà nằm ở tài khoản của ngân khố nhà nước.
Cơ quan sức khỏe nhà nước sẽ bắt đầu làm việc vào cuối tháng 6 năm nay. Chỉ khi đó các nhân viên ngành y mới được nhận tiền trực tiếp cho các dịch vụ chữa bệnh từ cơ quan này.

Cụ thể hơn, Cơ quan sức khỏe quốc gia chịu những trách nhiệm gì?

Mùa thu năm ngoái, Quốc hội Ukraine thông qua gói cải cách y tế. Một trong những điều mới mẻ trong đó là - thành lập Cơ quan sức khỏe quốc gia. Trước thềm năm mới, Chính phủ Ukraine thông qua nghị định về khởi động hoạt động của cơ quan mới này, còn tháng giêng vừa rồi Bộ y tế công bố đợt thi tuyển chọn lãnh đạo cơ quan sức khỏe quốc gia. Người trúng tuyển là Phó tổng giám đốc phụ trách các câu hỏi về chiến lược phát triển các bệnh viện lâm sàng ISIDA Oleg Petrenko.
Cơ quan sức khỏe quốc gia - là một trong những mắt xích cơ bản của cải cách y tế. Từ đây, trên thực tế nhà nước thay đổi toàn bộ hệ thống cung cấp tài chính cho ngành y. Tiền sẽ không được chi theo số giường bệnh của bệnh viện, mà theo số bệnh nhân thực tế tới chữa bệnh bác sĩ. Cơ quan sức khỏe quốc gia cũng chịu trách nhiệm bảo đảm thuốc men cho các
bệnh viện .

Cơ quan sức khỏe nhà nước có các chức năng sau:

*Phục vụ người dân theo chương trình bảo đảm y tế - theo danh sách các dịch vụ y tế miễn phí.
*Giám sát và phân tích nhu cầu dịch vụ y tế và thuốc men tại Ukraine.
*Đặt các dịch vụ y tế và thuốc men theo chương trình bảo đảm y tế của nhà nước.
*Vạch ra dự án bảo đảm y tế và giá cả dịch vụ y tế.
*Lập, thay đổi và chấm dứt các hợp đồng về thực hiện các hợp đồng bảo đảm dịch vụ y tế.
*Bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế điện tử.

Vậy sẽ có những thay đổi như thế nào đối với các bệnh viện và đối với các bệnh nhân?

Cơ quan sức khỏe quốc gia sẽ trả lương cho bác sĩ. Bệnh viện càng nhiều bệnh nhân thì càng nhận được nhiều tiền. Để thực hiện điều này, Cơ quan sức khỏe nhà nước ký hợp đồng với các bệnh viện. Điều đó có nghĩa là, cơ quan này sẽ mua dịch vụ y tế của bệnh viện cho người dân tới chữa bệnh. Bộ y tế sẽ lập danh sách giá từng dịch vụ y tế của các bệnh viện và sẽ trả cho bệnh viện theo giá đó.
Trong năm nay hệ thống thanh toán như trên mới chỉ thực hiện đối với các bác sĩ giúp đỡ y tế ban đầu: Các bác sĩ nội khoa, bác sĩ trẻ em và các bác sĩ gia đình.
Bác sĩ sẽ nhận mức tiền 370 gr/năm đối với mỗi bệnh nhân, từ năm 2019 sẽ nhận 450 gr. Giá cho việc tiếp nhận bệnh nhân hưu trí và trẻ em sẽ cao gấp đôi. Để bác sĩ nhận được đầu tư tài chính theo quy định mới, thì các bác sĩ cần phải ký hợp đồng với các bệnh nhân về dịch vụ y tế.
Điều này có nghĩa là, các bác sĩ nhận lương theo số lượng bệnh nhân mà họ ký hợp đồng. Trong đó Bộ y tế ra quy định mức giới hạn: Mỗi bác sĩ chỉ được ký hợp đồng không quá 2 ngàn bệnh nhân. Trong những điều kiện của hợp đồng sẽ ghi các dịch vụ y tế và thuốc miễn phí, quyền và trách nhiệm của bệnh nhân và bác sĩ, trong đó bệnh nhân có thể lựa chọn bất cứ bác sĩ nào, tại bất cứ bệnh viện nào, không phụ thuộc vào hộ khẩu sống ở đâu. Hợp đồng cũng có thể ký với các bác sĩ nội khoa tư nhân.

Cơ quan sức khỏe quốc gia sẽ trả những khoản tiền nào và bệnh nhân sẽ phải trả từ tiền túi của mình những khoản nào?

Từ năm 2019 tại Ukraine sẽ bắt đầu thực hiện chương trình bảo hiểm y tế. Mỗi năm Cơ quan sức khỏe quốc gia sẽ lập danh sách các dịch vụ y tế được trả từ ngân sách nhà nước, cũng sẽ lập danh sách các dịch vụ mà người dân phải tự trả từ tiền túi của mình. Tất cả các danh sách dịch vụ y tế và giá cả sẽ do chính phủ và quốc hội thông qua. Hiện nay danh sách nói trên ở dạng như thế nào chưa ai rõ, Bộ y tế hứa sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Nhưng Bộ y tế hứa, Cơ quan sức khỏe nhà nước sẽ bảo đảm chi trả cho người dân Ukraine các dịch vụ sau:
*Cấp cứu khẩn.
*Giúp đỡ y tế ban đầu - chữa bệnh nơi bác sĩ nội, bác sĩ trẻ em và bác sĩ gia đình.
*Các trợ giúp y tế chuyên ngành.
*Phục hồi y tế.
*Trợ giúp y tế cho trẻ em dưới 16 tuổi.
*Trợ giúp y tế cho phụ nữ có thai và sản phụ.
Bộ y tế nêu rõ, trợ giúp y tế ban đầu (sơ bộ) đối với bệnh nhân vẫn được miễn phí. Các xét nghiệm miễn phí: Xét nhiệm máu chung, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm đường trong máu, Colesteron, vi rút viêm gan, giang mai, vi rút làm mất kháng thể ВИЧ.

Theo segodnia.