Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Người Ukraine chi bao nhiêu phần trăm thu nhập cho dịch vụ nhà ở?

Thứ sáu, 29/11/2019 | 01:25
Theo số liệu thăm dò xã hội của Viện nghiên cứu xã hội quốc tế Kiev, gần 14% người dân Ukraine chi hơn nửa thu nhập của mình cho các dịch vụ nhà cửa.
 
45% số người được hỏi trả lời, chi phí cho dịch vụ nhà ở của họ tháng 10 tăng so với tháng 10 năm ngoái.
35% số người được hỏi trả lời, chi phí cho dịch vụ nhà ở của họ không thay đổi, hoặc giảm.
Gần 14% số người được hỏi trả lời, chi hơn nửa thu nhập của mình cho dịch vụ nhà ở.
 
"Nếu so sánh kết quả điều tra lần này với năm 2015, thì, trong 4 năm, số người chi phí cho dịch vụ nhà ở hơn nửa thu nhập của mình tăng từ 6% lên 14%".
Số người chi phí dịch vụ nhà ở từ 1/3 đến một nửa thu nhập tăng từ 16% lên 21%.
Số lượng người chi phí cho dịch vụ nhà ở ít hơn 10% thu nhập, giảm từ 18% năm 2015, còn 12% năm 2019.
Thăm dò xã hội được tiến hành từ ngày 22-25/11/2019 .
 
Theo liga.net