Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Một số điều cần biết về bảo hiểm y tế tại Ukraine

Thứ hai, 15/10/2018 | 00:10
Bảo hiểm y tế là một phần không thể tách rời của hệ thống y tế tại Ukraine. Và để cho bảo hiểm y tế được áp dụng trong đời sống hàng ngày, Bộ y tế Ukraine đã hoạch định ra các cơ chế mới của hệ thống y tế.

Trên đây là thông báo của Bộ trưởng y tế Suprun.
Để ứng dụng bảo hiểm y tế tại Ukraine, hiện nay trong khâu đầu tiên của trợ giúp y tế mô hình mới hiện đại của việc trả tiền các dịch vụ tại các bệnh viện đã đi vào hoạt động: “Bắt đầu từ nửa năm sau của năm 2019 Cơ quan nhà nước về y tế sẽ trả các dịch vụ như: Rengen, soi siêu âm, điện tâm đồ và các kết quả xét nghiệm y tế tại bất cứ bệnh viện nào do bệnh nhân lựa chọn và các dịch vụ này sẽ miễn phí”.
Từ năm 2020 nhà nước sẽ trả tất cả các mức dịch vụ y tế, trong đó kể cả việc chữa bệnh trong bệnh viện.
Bộ y tế có kế hoạch bảo đảm chi trả cho mỗi người các dịch vụ y tế cơ bản - dịch vụ y tế ban đầu, cấp cứu y tế và chuyên ngành qua hãng quốc gia về y tế.
Nhà nước cho phép các nhà tuyển dụng lao động, các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, các bệnh nhân tất cả những khả năng từ các ưu thế của bảo hiểm y tế.
Sẽ thực hiện cụ thể như thế nào?
Trước năm 2020 cạnh tranh về dịch vụ y tế cần phải hoạt động trên thị trường y tế dịch vụ Ukraine.
Thành lập lộ trình phát triển bảo hiểm y tế Ukraine.
Các bệnh viện Ukraine sẽ trải qua quá trình tự động hoá và sẽ hoạt động như một công ty của thành phố.
Hệ thống điện tử sẽ làm việc để kiểm tra chất lượng dịch vụ cung cấp.

Theo podrovnoti