Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Luật ngôn ngữ Ukraine bắt đầu có hiệu lực: Những điều cần thiết các công dân Ukraine cần biết

Thứ tư, 17/07/2019 | 06:23
Ngày 25/4/2019 Quốc hội Ukraine thông qua luật “Về bảo đảm ngôn ngữ Ukraine, như ngôn ngữ quốc gia”. Bây giờ, nếu vi phạm luật này, sẽ bị phạt. Bắt đầu từ ngày 16/7/2019, luật bắt đầu có hiệu lực.

Luật ngôn ngữ Ukraine bắt đầu có hiệu lực: Những điều cần thiết các công dân Ukraine cần biết

Mức phạt tại Ukraine sẽ là bao nhiêu nếu vi phạm luật về ngôn ngữ?

Nếu vi phạm luật ngôn ngữ, sẽ bị phạt từ 200 đến 300 lần mức lương thu nhập tối thiểu (từ 3400-5100 gr).

Nếu vi phạm đòi hỏi của luật về ngôn ngữ, sử dụng trong in ấn báo chí, sẽ bị phạt ở mức từ 400-500 mức thu nhập tối thiểu (từ 6800-8500 gr).

Nếu tái phạm, sẽ bị phạt ở mức cao hơn.

Bây giờ, tại Ukraine xuất hiện chức vụ về bảo vệ tiếng Ukraine. Chức năng - bảo vệ ngôn ngữ Ukraine, loại bỏ những hạn chế trong sử dụng ngôn ngữ và bảo vệ quyền của người Ukraine nhận thông tin và các dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội trên toàn lãnh thổ Ukraine bằng tiếng Ukraine và có thể kiện các vi phạm quyền về ngôn ngữ.

Đối với công dân Ukraine bình thường, thì việc thông qua luật về ngôn ngữ có ý nghĩa như sau:
Cần nói bằng tiếng Ukraine ở những nơi công khai.
Trong các lĩnh vực thông tin quốc gia.
Trong các phương tiện giao thông.
Trong các cơ sở cơ quan tổ chức xã hội.
Trong lĩnh vực y tế, giáo dục.
Trong các nhà hát, rạp chiếu phim, truyền hình, Internet, in ấn báo chí.

Luật không có hiệu lực đối với:
Các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng.
Trong các giao tiếp riêng tư.

Theo podrovnoti