Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Khi nào Chính phủ Ukraine tiến hành điều tra dân số?

Thứ hai, 02/09/2019 | 07:08
Thủ tướng Ukraine Goncharuk tuyên bố nghiên cứu khả năng tiến hành điều tra dân số Ukraine không phải vào năm 2020 như kế hoạch đề ra trước đây, mà sẽ tiến hành trong năm 2019.

Và sau đây là câu trả lời của ông về câu hỏi điều tra dân số:
“Chúng tôi sẽ không ra sáng kiến, mà sẽ tiến hành. Theo kế hoạch sẽ vào tháng 10 năm tới, bởi vì mùa thu năm nay bầu cử. Điều tra dân số chi phí tốn kém, sẽ phức tạp nếu tiến hành cùng bầu cử. Hiện nay sẽ không có bầu cử”.

Theo lời ông, “vấn đề không phải là tiền, mà là huy động nguồn lực lớn, cần phải dạy mọi người”.
Goncharuk cho rằng, “tiến hành điều tra dân số trong năm nay sẽ cho phép nhà nước tiết kiệm lượng vật chất rất lớn cho năm sau”.

Cần nhắc lại là, điều tra dân số Ukraine tiến hành duy nhất một lần vào năm 2001. Dự định điều tra dân số vào năm 2012 nhưng bị hoãn 3 lần vào các năm 2013, 2016 và 2020.

Theo podrovnoti