Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Hội thảo kinh tế toàn cầu Davos mang lợi ích gì đối với Ukraine? Ukraine có thể đề nghị gì cho các nhà đầu tư?

Thứ tư, 23/01/2019 | 00:09
Ukraine hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhưng họ sợ nạn tham nhũng và cướp doanh nghiệp.

Chủ tịch Uỷ ban kinh tế quốc hội Ukraine Andrei Novak tuyên bố, rất quan trọng Ukraine giới thiệu mình tại Hội thảo kinh tế toàn cầu tại Davos và thu hút đầu tư.

Theo ông, quan trọng, trước hết là hình ảnh.
“Việc tham gia Hội thảo kinh tế toàn cầu tại Davos đối với mỗi nước- trước hết đó là hình ảnh, bởi vì có mặt tại Hội thảo này tập trung số lượng rất lớn các thủ lĩnh chính trị, các doanh nhân và các chuyên gia. Và đây là khả năng để giới thiệu đất nước, các công ty, các dự án của mình. Ukraine sẽ sử dụng hội thảo này để giới thiệu một số kết quả kinh tế nhất định trong những năm cuối và một số dự án đầu tư”.

Theo lời ông, hôm nay Ukraine có thể có những đề nghị đối với các nhà đầu tư: “Ukraine là quốc gia lớn trong trung tâm châu Âu với tiềm lực rất lớn. Một nước như vậy rất hấp dẫn các nhà đầu tư”.

Nhưng với mức hấp dẫn như vậy, tại hội thảo, Ukraine cũng cần các cải cách, để các nhà đầu tư nước ngoài không phải sợ hãi khi vào đất nước ta - ý kiến của nhà phân tích chính trị Taras Zagorodni. Ông nói thêm: “Chúng ta có những vấn đề về đầu tư vẫn chưa được giải quyết. Đó là toà án độc lập, quyền sở hữu ổn định và tham nhũng. Các nhà đầu tư nước ngoài nói, nạn cướp doanh nghiệp phát triển, vì thế họ sợ vào Ukraine”.

Ukraine phải nhanh chóng giải quyết các vấn đề của mình để các nhà đầu tư tiềm năng không bỏ đi sang nước khác.

Theo segodnia