Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Hai quốc tịch tại Ukraine: Kuleba nêu trường hợp ngoại lệ

Thứ hai, 21/10/2019 | 02:35
Ukraine cần hai quốc tịch, nhưng không với quốc gia xâm lược .

Phó thủ tướng Ukraine phụ trách các câu hỏi về hội nhập EU và NATO Dmitri Kuleba lại một lần nữa khẳng định ủng hộ hợp pháp hoá hai quốc tịch tại Ukraine.

Nhắc về Ukraine bị “mất quá nhiều người”, Phó thủ tướng nói thêm, hiện nay Ukraine thực hiện chính sách, theo đó, các thành viên của cộng đồng Ukraine ở nước ngoài nói rằng: ”Tạm biệt, chúng tôi không cần các vị, các vị đã ra đi rồi, thì hãy sống ở đó, như các vị muốn”.

“Tôi không hiểu, từ đâu mà có nguyện vọng mất trí, phủ nhận chính người của mình, đẩy họ ra xa khỏi mình như vậy” - Phó thủ tướng Kuleba thừa nhận .

Nhưng trong đó ông không xem xét khả năng hai quốc tịch với nước Nga xâm lược. Và ông cho rằng, Ukraine có quyền ngoại lệ như vậy.

Theo Unian