Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Điều gì xảy ra nếu Ucraina ban bố chế độ thiết quân luật?

Thứ hai, 26/11/2018 | 19:39
Trong phiên họp khẩn cấp đêm 25/11/2018, Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ucraina đã thông qua đề xuất ban bố chế độ thiết quân luật có thời hạn. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ý kiến của Quốc hội.

Theo thông tin của chính quyền Ucraina, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua quyết định về việc ban bố chế độ thiết quân luật trong thời gian gần nhất, theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko và Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ucraina.

Luật về chế độ thiết quân luật của Ucraina có nhiều quy định về trách nhiệm của cá nhân và các cơ quan, tổ chức, cũng như những vấn đề bị cấm hoặc hạn chế trong thời gian thực hiện chế độ thiết quân luật. Tuy nhiên, những quy định nào được áp dụng trên thực tế, sẽ được nói rõ trong sắc lệnh của Tổng thống và đạo luật đặc biệt của Quốc hội về vấn đề này.

Chế độ thiết quân luật có thể được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ, hoặc tại một số vùng lãnh thổ nào đó. Chế độ đặc biệt này được ban bố khi xuất hiện hiểm họa chiến tranh xâm lược hoặc tấn công quân sự. Khi chế độ thiết quân luật được ban bố, toàn bộ đất nước hoặc những vùng lãnh thổ riêng biệt sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội.

Những điểm chủ yếu cần biết về chế độ thiết quân luật:

- Trong thời gian diễn ra tình trạng thiết quân luật, các tòa nhà, công sở sẽ được tăng cường biện pháp bảo vệ;

- Tất cả mọi người có khả năng lao động có nghĩa vụ tham gia hoạt động cứu hộ, giải quyết hậu quả các vụ tai nạn và lao động công ích;

- Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp với bất kỳ hình thức sở hữu nào đều có thể được sử dụng phục vụ nhu cầu quốc phòng;

- Tài sản công và tài sản cá nhân có thể bị huy động bằng hình thức cưỡng chế;

- Có thể ban bố giờ giới nghiêm;

- Ban hành chế độ kiểm soát xuất nhập cảnh đặc biệt; hạn chế sự di chuyển của công dân, người nước ngoài và người không có quốc tịch;

- Hạn chế lưu thông xe hơi;

- Tăng cường kiểm tra giấy tờ, hành lý, xe cộ, hàng hóa, công sở và nhà ở;

- Cấm tổ chức hội họp, mít tinh, tuần hành, biểu tình hòa bình và các hoạt động khác;

- Chính quyền có thể cấm hoạt động của các đảng phái, lực lượng chính trị, các tổ chức xã hội, nếu cảm thấy hoạt động này gây tổn hại cho nền độc lập của đất nước, hoặc dẫn đến thay đổi thể chế bằng con đường bạo lực;

- Cấm hoặc hạn chế người dân thay đổi chỗ ở, địa chỉ thường trú, tạm trú;

- Thực hiện kiểm soát hoạt động của các nhà xuất bản, nhà in, các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ sở văn hóa… Các cơ sở này cũng có thể được quân đội sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền;

- Cấm chuyển tải thông tin qua mạng máy tính;

- Cấm buôn bán vũ khí, hóa chất và các chất tác động thần kinh, đồ uống có cồn;

- Áp chế độ đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ thuốc y tế có thành phần ma túy;

- Cấm quân nhân thay đổi chỗ ở, nếu không được phép của lãnh đạo quân đội hoặc cơ quan an ninh, tình báo;

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nghĩa vụ cho quân nhân tá túc trong trường hợp cần thiết;

- Có thể diễn ra hoạt động sơ tán nhân dân;

- Có thể áp chế độ phân phối lương thực, thực phẩm;

- Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể bị cách chức nếu không thực hiện đúng yêu cầu quy định của luật pháp về chế độ thiết quân luật.

- Trong thời gian diễn ra chế độ thiết quân luật, quyền hạn của Tổng thống không thể bị thay đổi. Trường hợp nhiệm kỳ Tổng thống kết thúc trong thời gian có chế độ thiết quân luật thì Tổng thống đương nhiệm vẫn tiếp tục điều hành đất nước đến khi hết chế độ này. Quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, đại diện Tổng thống về quyền con người, các thẩm phán, công tố viên, nhân viên điều tra, nhân viên tình báo, cũng sẽ được giữ nguyên trong thời gian diễn ra chế độ thiết quân luật.

Theo tuantinquehuong