Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Danh sách khen thưởng học sinh giỏi Năm học 2018-2019

Chủ nhật, 18/08/2019 | 18:08
Công tác khuyến học, khuyến tài là một hoạt động thường niên được ưu tiên hàng đầu, năm nay nhân dịp Quốc khánh 02/9, ĐSQ, Hội NVN tỉnh Odessa quyết định khen thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập và trao giấy khen tại các đơn vị.

 A-Giấy khen ĐSQ Việt Nam tại Ucraina

1. Dương Minh Huyền, học sinh lớp 10 trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông bà Dương Văn Trình và Phạm Hương Mai, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa thuộc chi hội Lvov đã đạt thành tích:

- Giải II toàn Ucraina môn toán dành cho các nhà toán học trẻ, tham gia vòng chung kết cuộc thi olympic toán toàn Ucraina lần thứ XXI. 

- Giải III olympic môn toán cấp tỉnh.

- Bằng đỏ kỳ thi toán “Kenguru 2019”.

B-Giấy khen Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Chi hội Lvov

1. Nguyễn Huyền Diệu, học sinh lớp 9 trường phổ thông tư thục “Krok”. Con ông Nguyễn Như Mạnh và bà Đỗ Thị Thu Huyền, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019.

2. Nguyễn Linh Đan, học sinh lớp 9 trường phổ thông tư thục “Krok”. Con ông Nguyễn Văn Hùng và bà Tachiana Ulyakina. hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

3. Nguyễn Khắc Đức Giang, học sinh lớp 10 trường chuyên Riselevski Lyseum.
Con ông bà Nguyễn Khắc Đức và Ngô Thị Oanh, Hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa.
Đã đạt thành tích:
- Bằng đỏ cuộc thi tin học “BEBRAS “ năm 2019

Chi hội Staritskogo

1. Đàm Bá Phước, học sinh lớp 2B trường phổ thông tư thục “Narnhiya”. Con ông Đàm Xuân Hải và bà Hà Thị Thịnh, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

2. Đỗ Đặng Hà My, học sinh lớp 8A trường phổ thông số 5.

Con ông Đỗ Văn Mậu và bà Đặng Thị Hạnh, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích:

- Giải nhất Olympic tiếng anh cấp thành phố.

- Là học sinh giỏi năm học 2018-2019.

3. Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 8B trường phổ thông chuyên anh số 69.

Con ông Nguyễn Trung Hải và bà Nguyễn Mai Phương Luyến, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: 

- Giải nhì Olympic tiếng Anh cấp thành phố.

- Là học sinh giỏi năm học 2018-2019.

4. Trần Tuấn Đạt, học sinh lớp 9A trường phổ thong chuyên anh số 69.

 Con ông Trần Sách Hưng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: 

- Giải 3 Olympic tiếng Anh cấp thành phố.

- Giải 3 Olympic tin học cấp thành phố.

- Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

5. Nguyễn Minh BảoNgọc, học sinh lớp 6A trường trường phổ thông trung học tư thục “Chernomorsky”.

Con ông  Nguyễn Đăng Thái và bà Nguyễn Thị Tình, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

6. Đậu Lê Quốc Phú, học sinh lớp 2B trường phổ thông cơ sở số 95.

 Con ông Đậu Quốc Trung và bà Lê Thị Trang, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

7. Nguyễn Vũ An Thy, học sinh lớp 2A trường phổ thông tư thục “Krok”. Con ông Nguyễn Sỹ Quân và bà Vũ Thị An Bình, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

8. Ngô Gia Vượng, học sinh lớp 3A trường phổ thông số 31. Con ông Ngô Văn Thuật và bà Trần Thị Hằng, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

Chi hội Kva

1. Phan Quỳnh Trang học sinh lớp 3-A, trường PTCS số 68.

Con ông Phan Đức Hòe và bà Nguyễn Thị Hường, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

2. Phan Quỳnh Anh học sinh lớp 6A, trường PTCS số 68.

Con ông Phan Đức Hòe và bà Nguyễn Thị Hường, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

Chi hội Làng Sen

1. Tô Tiến Vũ, học sinh lớp 8B trường phổ thông số 111, con ông Tô Văn Hoan và bà Phạm Thị Huế, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

2. Đặng Văn Quân, học sinh lớp 9 trường phổ thông số 111. Con ông bà Đặng Văn Điền và bà Nguyễn Thị Nam, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

3. Nguyễn Thịnh Đạt, học sinh lớp 8B trường phổ thông số 111. Con ông Nguyễn Đức Phúc và bà Trần Thị Vân, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

4. Phan Yến Nhi, học sinh lớp 8B trường phổ thông số 111.

Con ông Phan Mạnh Tuyên và bà Vũ Thị Minh hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

5. Đinh Gia Bảo , học sinh lớp 6B trường phổ thông số 111.

Con ông Đinh Văn Dần và bà  Nguyễn Thị Én, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

6. Dương Thùy Linh, học sinh lớp 7B trường phổ thông số 111. Con ông Dương Văn Lâm và Vũ Thị Nga, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

7. Dương Hà Linh, học sinh lớp 9 trường phổ thông số 111.

 Con ông Dương Văn Lâm và Vũ Thị Nga, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

8. Khuất Mạnh Duy, học sinh lớp 4-G trường phổ thông số 119. Con ông Khuất Năng Mạnh và bà Nguyễn Thị Hoa, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

9. Đỗ Ngọc Đức, học sinh lớp 2-B trường phổ thông số 119.

Con ông Đỗ Ngọc Quý và bà Lê Thị Hoa, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

Đạt giải cao trong cuộc thi “Zolotoi Kolosok”.

10. Lê Nguyễn Hà Vy, học sinh lớp 5 trường phổ thông số 111 con ông Trần Thanh Hoàng Hiệp và bà Nguyễn Thị Hồng, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa

Đạt thành tích:bằng đỏ cuộc thi “Kenguru” năm học 2018-2019.

Khu 7 Samuraev

1.Lương Thu Hằng, học sinh lớp 7-B trường phổ thông số 5.
Con ông Lương Đức Quân và bà Nguyễn Thị Chung, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa
Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019

2.Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 4 trường phổ thông số 111, con ông Bùi Văn Tiến và bà Tạ Thị Chinh, hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa
Đạt thành tích: Là học sinh giỏi năm học 2018-2019
Đoạt giải cao trong cuộc thi tiếng anh “Grivich” toàn Ucraina.

Ban khen thưởng Hội NVN tỉnh Odessa