Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Bệnh nhân Covid-19 có thể gây lây nhiễm ở mức nào?

Chủ nhật, 22/11/2020 | 05:48
Các nhà bác học Anh đã xác định được khả năng có thể gây lây nhiễm của các bệnh nhân Covid-19.

Kết quả của các cuộc nghiên cứu cho thấy, giai đoạn nguy hiểm gây lây lan mạnh nhất của các bệnh nhân Covid-19 là 5 ngày đầu kể từ khi xuất hiện các triệu chứng.
Hơn nữa tính tích cực của Covid-19 sẽ được thể hiện trước 9 ngày kể từ khi lây nhiễm. Giai đoạn này là giai đoạn rủi do cao bị nhiễm Covid-19.

Các nhà bác học tiến hành phân tích 79 nghiên cứu Covid-19 của thế giới, trong đó có các bệnh nhân Covid-19 tham gia cùng với những triệu chứng trong bệnh viện và có kết quả dương tính với corona virus. Các nghiên cứu dẫn tới kết luận là: Phần lớn mọi người sẽ không bị lây nhiễm nữa sau ngày thứ 9 sau khi xuất hiện các triệu chứng. Bởi vì sau thời gian 9 ngày nêu trên, các nhà bác học không phát hiện thấy các virus còn sống để gây lây nhiễm.

Theo lời các nhà bác học Anh, cách ly người bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quyết định để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Theo podrovnoti