Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

8 lời khuyên của luật sư khi căn hộ bị khám xét

Chủ nhật, 02/09/2018 | 01:14
Luật pháp đòi hỏi nhân viên thi hành khám xét ghi lại thời điểm từ khi bắt đầu vào căn hộ cho tới khi kết thúc (điều 107 phần 1 luật hình sự Ukraine) vì vậy luật sư khuyên, tất cả các đơn từ và các yêu cầu nếu xảy ra trong quá trình tiến hành lục soát, không những cần ghi vào trong biên bản, mà cần phải được ghi lại bởi video camera của công tố viên, hoặc điều tra viên.

Đối tượng trong vụ án hình sự, hoặc đơn giản là người có mặt trong thời gian khám xét có quyền tuyên bố các yêu cầu về tự ghi lại tất cả các quá trình nhờ camera cá nhân (kể cả camera được giấu kín mà không bắt buộc phải thông báo vị trí).
Theo điều 236 luật hình sự Ukraine, trước khi khám xét, điều tra viên buộc phải trao quyết định của toà. Trong đó chỉ rõ: thời hạn hiệu lực quyết định của toà (không quá 1 tháng từ ngày ký), họ, tên công tố viên hoặc điều tra viên - người xin lệnh khám nhà, trên cơ sở điều luật nào toà ra quyết định khám nhà, nhà hoặc xe, hoặc ga ra, văn phòng, người, hoặc phần nhà ở nào thuộc diện bị lục soát. Tên, họ chủ nhân căn hộ hoặc nhà, chủ nhân thực của căn hộ.

Thường xảy ra tình trạng, khi phía điều tra âm mưu lục soát căn hộ không tương ứng với địa chỉ ghi trong quyết định của toà, không tương ứng với thực tế, thậm chí chỉ khác một chữ. Cần lập tức thông báo với người đang thi hành công vụ về vấn đề này và kiên trì khẳng định rằng, vụ lục soát như vậy là bất hợp pháp và có thể gọi cảnh sát theo điều 162 luật hình sự Ukraine.

Cũng thường xảy ra trường hợp, lệnh của toà cho điều tra viên này được khám xét, nhưng khi thực hiện lại là người khác với cớ người này cũng nằm trong nhóm điều tra viên của vụ án. Đối với trường hợp này cần đòi văn bản chính thức danh sách của tất cả các điều tra viên trong nhóm của vụ án.

Không phụ thuộc vào tình trạng trong vụ án hình sự, khi căn hộ, xe bị khám, chủ nhân có quyền sử dụng sự giúp đỡ của luật sư (điều 236 phần 3). Nên mời luật sư sớm nhất, cũng có thể mời luật sư tham gia vào bất cứ giai đoạn nào của vụ khám xét.

Những đồ vật được ghi trong quyết định của toà, tốt nhất nên tự nguyện cung cấp cho nhân viên điều tra. Trong thời gian lục soát, họ có quyền đào cả nền nhà nếu nghi ngờ cất giấu đồ vật cần tìm (điều 236 phần 6). Theo yêu cầu của điều tra viên, nên mở cửa, két sắt, bởi họ có quyền phá để xem xét mà không cần sự đồng ý.

Cần phải nhớ rằng, tất cả các giấy tờ, đồ vật phát hiện ra trong thời gian lục soát và không được nhân viên điều tra ghi lại trong video camera và không ghi lại trong văn bản, trong trường hợp như vậy bắt buộc cần chỉ ra trong biên bản khám xét dưới sự ghi lại bằng camera.

Cần phải làm gì khi bị khám xét?

-Cần bình tĩnh, không đe dọa các nhân viên thực thi pháp luật, không phản ứng trước các khiêu khích. Tránh bất cứ sự đụng chạm nào bằng tay chân. Không nên rời mắt từng cử chỉ của họ.

-Chỉ cho phép các nhân viên thực thi pháp luật vào nhà khi thấy có đầy đủ cơ sở hợp pháp, kiểm tra giấy tờ của họ. Cố gắng chờ luật sư.

-Hỏi nguyên nhân khám xét. Đây là việc làm đầu tiền khi mở cửa và các nhân viên thực thi pháp luật giới thiệu về họ, về nguyên nhân lục soát. Họ cần giải thích, họ sẽ làm gì.

-Xác định danh tính những người đến, đòi họ cho xem giấy tờ và ghi lại tất cả các dữ liệu các nhân viên đến thực thi nhiệm vụ.

-Nếu khám xét về đêm từ 22:00-6:00, yêu cầu giải thích.

-Nếu vụ lục soát được thực hiện chỉ có các thanh tra mà không có công tố viên viện kiểm sát hoặc điều tra viên - những người tra lệnh khám, theo điều 41 có thể không cho họ vào nhà và có thể gọi cảnh sát. Nếu vẫn bị khám xét thì cần ghi vào biên bản sau khi kết thúc lục soát.

-Trong thời gian khám xét không cần đưa lời giải thích, không cần trả lời thẩm vấn. Cần nêu vấn đề này với họ và với người nhà. Nếu âm mưu bị hỏi, hãy đòi biên bản thẩm cung. Cần nhắc lại là, thẩm vấn chỉ bắt đầu sau 3 ngày kể từ thời điểm được trao.

-Khi kết thúc khám xét cần chỉ ra tất cả các vi phạm dưới sự ghi lại của camera, đếm các trang, đánh số và đòi bản copy.
Nếu bị từ chối, hãy ghi lại, hoặc photo lại và chỉ ra rằng bị từ chối. Hãy tham gia vào quá trình lập biên bản. Sau khi kết thúc hành động điều tra, tất cả các thành viên tham gia đều phải ký vào biên bản: các nhân viên thực thi pháp luật và tối thiểu 2 người làm chứng.

Cần đòi hỏi ghi lại trong biên bản tất cả các giấy tờ, đồ vật bị thu khi khám xét cũng như ghi lại quá trình bằng camera. Nếu bị từ chối, có thể tự làm với sự có mặt của người làm chứng.

Theo luật sư Natalia Voznhuk, luật sư của AO ”Tatarov, Farinhik, Golovko” đăng trên trang Лига.Бизнес