Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Tổng cục thuế Ukraine chuẩn bị kiểm tra tất cả các doanh nhân cá thể đóng cửa ngừng hoạt động thuế đơn giản

Thứ bảy, 18/02/2017 | 06:21
Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Ukraine nghi ngờ trong số các doanh nhân cá thể có những người không trung thực, còn hoạt động, nhưng không kê khai đóng thuế.

Tổng cục thuế Ukraine chuẩn bị kiểm tra tất cả các doanh nhân cá thể đóng cửa ngừng hoạt động thuế đơn giản

Vì vậy Tổng cục thuế Ukraine (ГФС) Ukraine có kế hoạch kiểm tra tất cả các doanh nhân cá thể, những người đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình giai đoạn cuối năm 2016 và đầu tháng 1/2017 sau khi có những quy định sửa đổi về luật trả thuế.

Tổng cục trưởng Cục thuế Ukraine Roman Nasirov tuyên bố :

"Nhiều doanh nhân tư nhân đóng cửa không hoạt động, hơn nữa họ không hoạt động một, hai năm. Vì vậy kiểm tra những trường hợp này không khó. Nhưng cũng có những trường hợp, doanh nghiệp có hoạt động, nhưng không kê khai nộp thuế, chúng tôi hiểu rằng khó kiểm tra".

Theo lời của Nasirov, song song với hàng loạt doanh nhân cá nhân đóng cửa, trong tháng 1 có 28 ngàn người mở doanh nghiệp mới. Ông nói:" Quá trình kiểm tra sẽ theo quy định của pháp luật. Nếu như trong chính sách thuế có quy định việc đóng cửa doanh nghiệp thì cũng có quy định riêng để kiểm tra khi đóng cửa- không có kiểm tra. Chúng tôi sẽ kiểm tra theo luật thuế".

Cũng cần nhắc lại là từ ngày 1/1/2017, nhóm 2 và nhóm 3 của các doanh nhân cá thể cần phải đóng 704 gr/ tháng, thậm chí những doanh nhân này tạm thời  không có lãi. Trong đó nhóm 1 của những người nộp thuế dạng đơn giản có khả năng chỉ nộp một nửa khoản đóng bảo hiểm với số tiền nộp là 352 gr/ tháng.

Điều luật thuế sửa đổi nói trên dẫn tới hiện tượng, các doanh nhân cá thể Ukraine đóng cửa hàng loạt các hoạt động kinh doanh của mình, những người tạm thời ngừng làm việc.

Đồng thời tại Quốc hội Ukraine đã xuất hiện đề nghị áp dụng giai đoạn chuyển giao để hủy " các doanh nhân cá thể ngủ", tuy nhiên trong chính phủ Ukraine tuyên bố về các doanh nhân cá thể không đóng thuế cần phải được quên " như một giấc mơ đáng sợ".

Theo segodnya .ua