Người Việt Odessa
Kinh doanh

Tổng Giám đốc IMF: Vai trò chủ nhà của Việt Nam tại APEC 2017 rất thành công

Thứ hai, 13/11/2017 | 01:15
Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã đánh giá cao vai trò chủ nhà Tuần lễ cấp cao APEC của Việt Nam và các sáng kiến của Việt Nam tại diễn đàn này.

"Việt Nam là nước có nền kinh tế rất mở tuy vậy, ngành dịch vụ cần được hội nhập tốt hơn với thế giới. Nhưng tôi cũng thấy, việc Việt Nam đặt thương mại quốc tế là trọng tâm đã thực sự được chứng minh là đúng đắn, nhất là khi 60% thương mại của khu vực diễn ra giữa các nước châu Á với nhau. Ngoài ra, theo tôi, vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong APEC lần này là rất thành công, nhất là với những gì diễn ra với TPP-11" - Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde nói.

vtv.vn