Người Việt Odessa
Kinh doanh

Ngăn chặn doanh nghiệp “vắt chanh, bỏ vỏ”

Thứ hai, 07/10/2019 | 05:43
Hệ thống pháp luật đã có nhiều chính sách nhằm bảo vệ người lao động. Tuy nhiên, hiện nay, câu chuyện sa thải nhân viên trái phép, nhất là đối với lao động giản đơn, lao động nữ ngoài 35 tuổi, ở các ngành, nghề như may mặc, xây dựng, gia công hàng hóa... vẫn diễn ra. Trước thực tế này, nhiều người lao động đề nghị cơ quan chức năng có cơ chế ngăn chặn, giúp họ không ở thế yếu, bị “vắt chanh, bỏ vỏ”.