Người Việt Odessa
Kinh doanh

Doanh nghiệp Việt chủ động nắm bắt cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4.0

Chủ nhật, 10/02/2019 | 02:33
64% các doanh nhân, nhà quản lý các doanh nghiệp Việt Nam chủ động đầu tư, nghiên cứu chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã không loại mình khỏi xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thậm chí nắm bắt rất nhanh.

Những doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới sáng tạo đã nỗ lực đi trước đón đầu để dần khẳng định vị trí trong cuộc chuyển đổi số toàn cầu. Bên cạnh các ông lớn về công nghệ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các khởi nghiệp trẻ cũng đang chủ động đầu tư nghiên cứu các công nghệ 4.0.

Tuy nhiên nếu mình doanh nghiệp tham gia 4.0 thì vẫn không đủ mà cần có một đầu tàu dẫn dắt. Chưa khi nào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lại được nhắc đến nhiều và quyết liệt trong các chính sách như năm qua. Điều này cho thấy sự chủ động, nhanh nhạy và đúng đắn của Đảng trong việc nắm bắt xu thế để có các chính sách phù hợp, kịp thời.

Trước đây, trong gần 25 năm thực hiện công nghiệp hóa, chưa có nghị quyết chuyên đề tổng thể về Chính sách phát triển công nghiệp quốc gia. Tháng 3/2018, trên cơ sở Đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 23 về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó, Đảng chỉ rõ nhiều định hướng lớn thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
KICOTRANS COMPANY
Kết quả hình ảnh cho logo báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam
Hàng Khô Việt NamBên trong Hội An Field Villa & Spa của doanh nhân Odessa

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN