Người Việt Odessa
Kinh doanh

Đa số thường trực Ủy ban Kinh tế đồng tình đưa phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ của start-up vào Luật DN sửa đổi

Thứ ba, 24/03/2020 | 05:33
Ý kiến đồng tình cho rằng, đối tượng chào bán trái phiếu là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, do đó không gây ra rủi ro.


Đa số thường trực Ủy ban Kinh tế đồng tình đưa phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ của start-up vào Luật DN sửa đổi

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Ảnh: Vietnamplus

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa họp cho ý kiến dề dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Trong đó, vấn đề chào bán trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-up), theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh có hai loại ý kiến. 

Cụ thể, loại ý kiến thứ nhất là nhất trí với đề nghị của Chính phủ về vấn đề này, nhằm giúp các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tiếp cận nguồn vốn đa dạng trên thị trường. 

Đối tượng chào bán trái phiếu riêng lẻ là các nhà đầu tư chuyên nghiệp; do đó, về cơ bản sẽ không gây ra rủi ro cho người mua vì nhà đầu tư chuyên nghiệp là người có chuyên môn, năng lực phân tích trong việc mua trái phiếu. Việc thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sẽ thực hiện theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Loại ý kiến thứ hai là đề nghị không qui định nội dung chào bán trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào dự thảo Luật này. Ý kiến này cho tằng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với mức vốn thấp, rủi ro cao; việc cho phép chào bán trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp này trong khi điều kiện chào bán chưa chặt chẽ sẽ ảnh hưởng đến tính an toàn của thị trường tài chính, tạo kẽ hở cho việc huy động vốn thông qua việc hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Mặt khác, hiện nay, Luật Doanh nghiệp đã có quy định cụ thể đối với chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty không phải là công ty đại chúng. Đồng thời, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và văn bản hướng dẫn đã quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong đó đã có những cơ chế hỗ trợ vốn và đầu tư cho các doanh nghiệp này.

Theo ông Vũ Hồng Thanh, “Đa số Thường trực Ủy ban Kinh tế đồng tình với loại ý kiến thứ nhất nhưng đề nghị Chính phủ chỉ đạo bổ sung các quy định về trình tự thủ tục, điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để tránh tình trạng lợi dụng, gây mất an toàn hệ thống”. 

 vietnambiz.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN