Người Việt Odessa
Hoạt động Lãnh sự Danh dự

Ông Nguyễn Văn Khanh chủ trì cuộc họp bàn về công tác phòng chống tệ nạn

Thứ hai, 25/10/2021 | 17:17
Cuộc họp thông qua quyết định thành lập Ban phòng chống tệ nạn cộng đồng. Ngay sau đó, Ban phòng chống đã họp bầu Ban thường trực và yêu cầu bà con không đánh bài bạc ăn tiền dưới mọi hình thức.

Sáng 22/10, tại Văn phòng Lãnh sự danh dự VN tại Odessa, diễn ra cuộc họp về công tác phòng chống tệ nạn trong cộng đồng với sự tham dự đầy đủ  của đại diện các hội đoàn, cụm dân cư và cơ sở may mặc gia đình do Lãnh sự danh dự Nguyễn Văn Khanh chủ trì.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Lãnh sự danh dự - bác sỹ Công huân Ucraina Nguyễn Văn Khanh cho biết, qua hòm thư cá nhân và Văn phòng lãnh sự danh dự cũng như trong các cuộc tiếp xúc với chính quyền, ông nhận nhiều thông tin về các tệ nạn trong cộng đồng. Vì thế, ông Khanh đề nghị các đại diện tham dự cuộc họp cần thẳng thắn và mạnh dạn phản ánh, có hay không các tệ nạn trong cộng đồng? Nó nguy hiểm như thế nào? Có đe dọa đến sự ổn định của cộng đồng hay không? Cộng đồng có thể làm gì để giảm thiểu các tệ nạn?

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch phụ trách công tác nội bộ đã báo cáo tình hình tệ nạn trong cộng đồng; những kết quả công tác đã đạt được; định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo ông Đức, trong khuôn khổ của một tổ chức xã hội và mặc dù thiếu công cụ trấn áp, nhưng trong công tác phòng ngừa tệ nạn, Hội đã tận dụng tối đa những điều kiện cho phép như  tập trung vào việc tuyên truyền; giải quyết các vấn đề tranh chấp theo hướng hòa giải; đề cao vai trò và trách nhiệm của cá nhân, gia đình và các cụm dân cư..; và phát động toàn cộng đồng tham gia phát hiện và vận động tránh xa tệ nạn.

Không có mô tả.

Ông Nguyễn Văn Đức báo cáo tình hình tệ nạn trong cộng đồng

Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh có nhiều phức tạp và công việc làm ăn của bà con gặp nhiều khó khăn, đại diện các hội đoàn, cụm dân dư, cơ sở may mặc gia đình… phát biểu đánh giá cao sáng kiến triệu tập cuộc họp bàn về công tác phòng chống tệ nạn trong cộng đồng của Lãnh sự danh dự Nguyễn Văn Khanh; đã báo cáo tóm tắt tình hình trong khu vực mình; đưa ra đề xuất thành lập Ban phòng chồng chống tệ nạn gồm đại diện của các hội đoàn và khu vực; đồng thời  kiến nghị tăng cường kỷ cương trong cộng đồng.

Không có mô tả.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội ĐH Hà Nam Ninh tại Odessa phát biểu

Không có mô tả.

Ông Nguyễn Tấn Thành - Chi hội trưởng Làng Staritskogo phát biểu

Không có mô tả.

Ông Đỗ Xuân Văn - Trưởng Ban quản trị Làng Sen phát biểu

Không có mô tả.

Ông Trần Văn Quyết - Đại diện cơ sở may mặc gia đình phát biểu

Không có mô tả.

Ông Đỗ Hồng Khánh - Đại diện cơ sở may mặc gia đình phát biểu

Không có mô tả.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh - BT Đoàn cơ sở phát biểu

Không có mô tả.

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch Hội người VN phát biểu

Không có mô tả.

Chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh phát biểu chỉ đạo

Không có mô tả.

BT Đ.U. BP Odessa Trương Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Ngoài ra, ông Vũ Đức Trường - Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa còn cho rằng, cần phải củng cố kỷ cương trong cộng đồng, đấu tranh với tệ nạn cần phải ra mặt và tạo tiếng vang để đủ sức răng đe.

Không có mô tả.

Ông Vũ Đức Trường - Chủ tịch Hội ĐH Vĩnh Phú tại Odessa phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp, Lãnh sự danh dự Nguyễn Văn Khanh nêu rõ, tệ nạn hiện nay  là vấn đề lớn trong cộng đồng và nhấn mạnh rằng, chúng ta thành lập Ban phòng chống tệ nạn cộng đồng với nhiệm vụ chính là không để tình hình diễn biến phức tạp thêm. Với phương châm hướng về cơ sở; coi trọng công tác phòng ngừa; giải quyết các vấn đề tệ nạn trong mỗi gia đình trên địa bàn dân cư; từng bước giảm thiểu các tệ nạn trong cụm dân dư, ông Khanh yêu cầu Ban phòng chống tệ nạn, trên cơ sở pháp luật của ta và của bạn, kết hợp với các hội đoàn và cụm dân cự chủ động triển khai nhiệm vụ được cuộc họp giao phó, đồng thời nhắc nhở  thành viên Ban phòng chống không được làm tổn hại đối với cộng đồng nếu không làm được tốt hơn.

Ngay sau quyết định cuộc họp, Ban phòng chống tệ nạn cộng đồng đã họp bầu Ban thường trực gồm 3 ông: Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hùng và Vũ Đức Trường; và yêu cầu bà con trong cộng đồng không đánh bài ăn tiền dưới mọi hình thức.

Ban phòng chống tệ nạn cộng đồng

 1. Ông Trương Văn Hùng - Đại diện ĐU BP Odessa
 2. Ông Nguyễn Văn Đức - Đại diện Hội người VN tỉnh Odessa
 3. Ông Nguyễn Văn Hùng - Đại diện BQL chợ
 4. Ông Lê Văn Tự - Đại diện Chi hội Lvov
 5. Ông Nguyễn Tấn Thành - Đại diện Chi hội Làng Staritskogo
 6. Tạ Đình Đại - Đại diện Chi hội 7samurai
 7. Đỗ Xuân Văn - Đại diện Chi hội Làng Sen
 8. Đặng Đình Ngà - Đại diện Chi hội Làng Sen
 9. Phùng Văn Sỹ - Đại diện Chi hội 7nhebo&xukhoi Liman
 10. Đoàn Văn Trà: Đại diện chi hội Kva
 11. Nguyễn Trung Văn - Đại diện cơ sở may mặc gia đình
 12. Đỗ Hồng Khánh - Đại diện cơ sở may mặc gia đình
 13. Đỗ Văn Tuấn - Đại diện HĐH Hà Nam Ninh
 14. Vũ Đức Trường - Đại diện HĐH Vĩnh Phú
 15. Nguyễn Doãn Liễn - Đại diện HĐH Nghệ Tĩnh
 16. Đặng Xuân Tiếu - Đại diện Ban thanh Tra
 17. Nguyễn Quỳnh Anh - Đại diện Đoàn cơ sở.

Tin từ Ban phòng chống tệ nạn cộng đồng.

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN