Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Thứ ba, 14/12/2021 | 16:23
Chiều 14/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 26 đồng chí là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó có ông Nguyễn Hồng Thạch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ukraina.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 26 đồng chí là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Đặng Đình Quý, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, được phong hàm Đại sứ bậc II.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Đặng Đình Quý, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, được phong hàm Đại sứ bậc II.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ bậc II.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ bậc II.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ bậc II.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ bậc II.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Liên bang Đức, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Liên bang Đức, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Tất Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Tất Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Hai Bằng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại ASEAN, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Hải Bằng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại ASEAN, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho bà Tào Thị Thanh Hương, Vụ trưởng, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho bà Tào Thị Thanh Hương, Vụ trưởng, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Vũ Anh Quang, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bỉ kiêm Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên minh châu Âu, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Vũ Anh Quang, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bỉ kiêm Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên minh châu Âu, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Trác Toàn, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Trác Toàn, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Đặng Xuân Dũng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Đặng Xuân Dũng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Lý Quốc Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Myanmar, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Lý Quốc Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Myanmar, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho bà Lê Thị Tuyết Mai, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho bà Lê Thị Tuyết Mai, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Indonesia, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Indonesia, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Phó Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Phó Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Trần Đức Bình, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được phong hàm Đại sứ bậc I.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Hồng Thạch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ukraina, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Vũ Ngọc Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Angola, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho bà Đoàn Thị Phương Dung, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thụy Điển, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Lê Huy Hoàng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hóa Mozambique, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho bà Đoàn Thị Hương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mông Cổ, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho bà Lê Linh Lan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Toàn cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm Đại sứ qua ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hiền, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, được phong hàm Đại sứ bậc I.

Thế giới & Việt Nam 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN