Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Thứ tư, 13/09/2017 | 19:20
Để gìn giữ và phát huy tinh thần học tiếng Việt của con em người Việt tại Odessa nói chung và khu vực Làng Sen nói riêng, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Năm tiếng Việt” của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina. Tiếp nối những thành công của các lớp học trước, hôm qua, ngày 10/09/2017 tại khu đô thị Làng Sen đã diễn ra buổi Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt, năm học 2017 – 2018. Người Việt Odessa xin truyền tải những bức ảnh đẹp nhất về buổi lễ:

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

Phóng sự ảnh về Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt tại Làng Sen

 

P/v Người Việt Odessa