Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ Odessa

Thứ hai, 16/10/2017 | 02:12
Thể theo nguyện vọng của đông đảo các chị em phụ nữ, nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, BCH Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa đã tổ chức cho chị em một chuyến đi đầy lý thú, bổ ích đến một thành phố giàu văn hóa lịch sử cũng như phong cảnh nên thơ, trữ tình. Dưới đây là những bức ảnh về chuyến đi.

Phóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ Odessa
Phóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ Odessa

Phóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaPhóng sự ảnh về chuyến đi Lvov của Hội Phụ nữ OdessaTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời

 

BCH Hội phụ nữ Odessa