Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa

Thứ tư, 13/09/2017 | 06:48
Vừa qua, Hội đồng hương Hà Nam Ninh tỉnh Odessa đã tổ chức buổi lễ giao lưu bóng đá hè 2017, trao giấy khen cho giải huy chương bạc Sea games môn thể dục nghệ thuật cho cháu Trương Mai Nhật Linh và các cháu là con em của Hội có thành tích học tập tốt. Dưới đây là phóng sự ảnh về buổi lễ:

Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa

Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa
Phóng sự ảnh về buổi giao lưu bóng đá và trao giấy khen cho các cháu là con em Hội Hà Nam Ninh tỉnh Odessa

Ảnh: Lê Thái Kỳ