Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh: Party Noel 2020 của Đoàn thanh niên Odessa

Chủ nhật, 29/12/2019 | 13:44
Với không gian và ánh sáng trẻ trung, sôi động của club Atlantic nằm tại trung tâm TP Odessa, 110 đoàn viên thanh niên đã tham dự bữa tiệc Noel 2020 do Đoàn cơ sở Odessa tổ chức với trang phục dạ hội trẻ trung và quyến rũ.

Phóng sự ảnh: Party noel 2020 của đoàn thanh niên OdessaTrong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giàyTrong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và kính râmTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 8 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ănTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn, đồ uống và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, đồ uống và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, đồ uống và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đồ uống và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, đồ uống và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng