Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Chủ nhật, 22/07/2018 | 15:13

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Vào hồi 17 giờ, ngày 20/07/2018, tại nhà hàng “Хазар Ресторан Ленкорань” đã diễn ra buổi lễ của chị em cựu công nhân nhà máy dệt Darnitsa kỷ niệm tròn 30 năm “1988-2018” sang lao động hợp tác được ký kết giữa hai nhà nước, Việt Nam và Ucraina. Tới dự có: Đại diện hội hữu nghị Ucraina, Đại diện cán bộ sứ quán Việt Nam tại Ucraina, đại diện cán bộ nhà máy dệt cũ, đại diện cán bộ các hội đoàn người Việt tại Kiev. Cùng các bạn bè thân hữu của 27 cô thợ dệt cùng gia đình con cháu trong tổng số 150 người cùng cán bộ trước đây đã sang lao động tại: The Silk Combine Darnitsa.

Sau đây là một số hình ảnh chưa đầy đủ của buổi lễ:

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

 

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

 Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, cây, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, đám đông, đám cưới và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, trong nhà

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ucraina

Trần Thị Thúy