Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại Odessa

Thứ bảy, 25/01/2020 | 16:41
Hòa chung không khí đón Xuân Canh Tý 2020 của cả nước, bà con ta ở Odessa cũng đã gác lại những công việc bận rộn hàng ngày để ngồi bên nhau, tổng kết năm cũ, đón chào một năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng. Dưới đây là một số hình ảnh đón Tết ở các khu vực.

Không khí đón Tết tại khu vực 7 samurai:

Phóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại Odessa

Không khí đón Tết tại khu vực Sorsa:

Phóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại Odessa

Không khí đón Tết tại khu vực Làng Sen:

Phóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại Odessa

Không khí đón Tết tại khu vực Lvov:

Phóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại OdessaPhóng sự ảnh: Không khí đón Tết Canh Tý 2020 tại Odessa

P/v Người Việt Odessa