Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh: Bà con đang bám trụ tại Odessa tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu nhỏ trong cộng đồng

Thứ ba, 06/06/2023 | 08:11
Sau một năm không thể tổ chức vì lý do chạy chiến tranh, năm nay bà con người Việt lại tổ chức cho các cháu nhỏ ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Vì điều kiện chiến tranh còn tiếp diễn, cùng với việc bà con bám trụ sống rải rác, nên cộng đồng người Việt Nam TP Odessa tổ chức ngày 01/06 tại 2 địa điểm tập trung đông người Việt nhất là Làng Staritskogo và Làng Sen.

Hình ảnh tổ chức tại làng Staritskogo:

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản cho biết 'LÀNG STARITSKOGO CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIÊU NHI S kh gi qu ngh ph'

Có thể là hình ảnh về 15 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'LÀNG STARITSKOGO CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TÉ THIẾU NHI 1-6'

Có thể là hình ảnh về 10 người, trẻ em và văn bản cho biết 'LANGSTARITSKOGO .CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TÉ THIẾU NHI 1-6'

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI'

Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản cho biết 'CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 R c T'

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'LÀNG STARITSKOGO CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TÉ THIẾU NHI 2 gh ph'

Những hình ảnh tại Làng Sen:

Có thể là hình ảnh về 5 người

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang học

Có thể là hình ảnh về 9 người

Có thể là hình ảnh về 11 người, xe scooter, xe segway, Cổng Brandenburg và đường phố

Có thể là hình ảnh về 14 người, đám đông và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang cười và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người, trẻ em và văn bản

Có thể là hình ảnh về 7 người

Có thể là hình ảnh về 5 người, đám đông và văn bản cho biết 'NHI'

Có thể là hình ảnh về 6 người

Có thể là hình ảnh về 12 người

Mặc dù đang bám trụ tại Odessa trong tình hình chiến tranh vẫn đang diễn ra rất phức tạp, nhưng bà con trong cộng đồng vẫn tổ chức cho các cháu nhỏ ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 rất đầy đủ và vui vẻ. Điều này có ý nghĩa rất lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của cộng đồng ta trong lúc khó khăn,..

Ảnh: Lê Thái Kỳ