Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Nhớ bạn (Tưởng nhớ Hồng Hà-Nga K25-TNN)

Chủ nhật, 19/11/2017 | 18:56
Nghe tin mày đã mất/ Bên trời Tây chật vật/ Tao thương, rồi tao nhớ/ Mày, và những ngày thơ...

Nghe tin mày đã mất
Bên trời Tây chật vật
Tao thương, rồi tao nhớ
Mày, và những ngày thơ

Nhà mày ở gần chợ
Toàn mùi mắm, măng non
Mày cận, mắt to tròn
Mi cong như gái son

Mày mua sách sòn sòn
Như gà đẻ con so
Thương tao nghèo mày cho
Sách vừa ra khỏi lò

Mày ơi, đời khốn khó
Tao ở lại lo toan
Mày đi không vẹn toàn
Thương nhau làm sao tỏ

Đời là một tấn trò
Mày xem xong về trước
Tao đọc nốt một chương
Hẹn mày nơi cuối đường
Hàn huyên trong gió sương

Ngô Hoàng Vĩnh, Trần Thanh Nhân

Hà Nội tháng 11.2017