Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Ngóng trông -  Mến tặng cộng đồng người Việt ở Odessa

Thứ hai, 05/03/2018 | 09:12
 
 Trời Ô-đét-xa ngập trắng
 Cái lạnh mười lăm độ âm
 Bão tuyết quất vào đời sống
 Ngăn chặn bốn bề giao thông…
 
 Bà con mình ở bên đó
 Tết Thượng Nguyên cứ ngóng trông
 Cả năm mong được ngày Lễ
 Tuyết rơi trắng cả cõi lòng…
 
 Âm thầm Làng Sen vén tuyết
 Sô-rờ-sa lặng lẽ mong
 Tháng Ba bão làm 'chợ đuội'
 Chỉ còn biện chước thần linh…
 
 Thôi thì:
 Ban thờ gia tiên khó sắm 
 Lội tuyết đường dài sái chân
 Tìm mua nhành hoa cũng hiếm
 Tổ tiên tạm chứng chân tình
 
 Thành tâm đoàn người vượt tuyết
 Khác-Cốp cây số tám trăm
 Chùa Việt ở đó giữ lệ
 Bà con vẫn tụ cúng Rằm…
 
 Nam mô con đường Phật, Thánh
 Mong trời nắng vén tuyết tan
 Để em đi chợ tần tảo 
 Để anh thắp sáng đường hoa…
 
 Ước lành câu thơ Lễ Phật
 Ước đủ em vui mồng Tám tháng Ba… 
 
Hs Trịnh Yên