Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

LÊ HỒNG HÀ VỀ ĐẤT MẸ CẢNH DƯƠNG

Thứ năm, 07/12/2017 | 13:42

Yên nghỉ nhé, trong lòng đất mẹ

Cảnh Dương cưu mang đón em về

Hà ơi, em ra đi sao vội thế?

Chị em, và Long nữa lệ nhoà mi

Cả khoa Ti-en-en (TNN) không khóc được, lặng đi…

Nước mắt lặn vào trong – kéo dài thêm nỗi nhớ

Ở nơi xa, Hà ơi, em sẽ về thăm

Với mọi người, em sống mãi cùng tháng năm…

  Xuan Hoa Nguyen

Ngày LÊ HỒNG HÀ yên nghỉ ở Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình), 6 Dec 2017