Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Danh sách khen thưởng học sinh giỏi Năm học 2016-2017

Thứ bảy, 19/08/2017 | 13:32
Công tác khuyến học khuyến tài là một hoạt động thường niên được ưu tiên hàng đầu, năm nay nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/09, ĐSQ, Hội NVN tỉnh Odessa sẽ tổ chức khen thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.

A. Giấy khen của ĐSQ:

1. Lê Đại Dương, học sinh lớp 11 trường Phổ thông số 10, Con ông bà Lê Khương Duy và Đỗ Thị Tường, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa.

Đã đạt thành tích :

- Đạt bằng vàng tốt nghiệp PTTH năm học 2016-2017

- Giải II kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Pháp

     - Tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn Ucraina môn tiếng Pháp

- Đỗ Đại học điểm xuất sắc

2. Nguyễn Đức Thìn, học sinh lớp 11 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Nguyễn Văn Trình và Phan Thị Kiều, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa.

 Đã đạt thành tích:

- Đạt bằng vàng tốt nghiệp PTTH năm học 2016-2017

- Giải III kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Lý

- Giải III kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh

- Đỗ Đại học điểm xuất sắc

3. Phan Văn Hoàng Giang, học sinh lớp 11 trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông Phan Văn Chính và bà Lương Thị Thực. Hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa.

Đã đạt thành tích:

- Đạt bằng vàng tốt nghiệp PTTH năm học 2016-2017.

- Giải III kỳ thi học sinh giỏi cấp quận môn tiếng Anh.

- Đỗ Đại học điểm xuất sắc

B. Danh sách khen thưởng từng đơn vị

I/ Đơn vị Làng Sen

 Giấy khen Hội người Việt tỉnh Odessa

 1. Tô Tiến Vũ, học sinh lớp 6 trường Phổ thông số 111, con ông bà Tô Văn Hoan và Phạm Thị Huế, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 2. Đặng Văn Quân, học sinh lớp 7 trường Phổ thông số 111, con ông bà Đặng Văn Điền và Nguyễn Thị Nam, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017

 3. Nguyễn Thịnh Đạt, học sinh lớp 6 trường Phổ thông số 111, con ông bà Nguyễn Đức Phúc và Trần Thị Vân, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 4. Vũ Khánh Huyền, học sinh lớp 11 trường Phổ thông số 111, con ông bà Vũ Đức Trường và Phan Thị Kim Huệ, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 5. Lê Thị Minh Huyền, học sinh lớp 11 trường Phổ thông số 111, con ông bà Lê Minh Hòa và Bùi Thị Thanh Tú, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 6. Phan Yến Nhi, học sinh lớp 6 trường Phổ thông số 111, con ông bà Phan Mạnh Tuyên và Vũ Thị Minh, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 7. Lý Bảo Hân, học sinh lớp 4 Trường Gimnazi số 2. Con ông Lý Quang Tâm và bà Nguyễn Thị Huyên, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017

 8. Phan Thảo Uyên, học sinh lớp 4 trường Phổ thông số 111. Con ông Phan Mạnh Chuyên và Dương Thị Liêm, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 9. Dương Hà Linh, học sinh lớp 7 trường Phổ thông số 111, con ông bà Dương Văn Lâm và bà Vũ Thị Thu Nga, Hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017

 10. Dương Thùy Linh, học sinh lớp 5 trường Phổ thông số 111, con ông bà Dương Văn Lâm và Vũ Thị Thu Nga, Hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2016-2017

 11. Đinh Gia Bảo, học sinh lớp 4 Trường phổ thông số 111, con ông bà Đinh Văn Dần và Nguyễn Thị Én, hội viên hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017

 12. Đinh Tâm Đan, học sinh lớp 3 trường phổ thông số 119. Con ông bà Đinh Huy Hiệp và Trương Thúy Hạnh, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 13. Nguyễn Hoàng Tuấn, học sinh lớp 3 Trường phổ thông số 119. Con ông bà Nguyễn Hoàng Hà và Trần Thị Hòa, hội viên hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 14. Tô Thị Hà Mi, học sinh lớp 11 trường Phổ thông số 111, con ông bà Tô Văn Hoan và Phạm Thị Huế, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích:

- học sinh giỏi năm học 2016-2017.

- Đỗ Đại Học diện học bổng

 1. Nguyễn Phạm Duy Nam, học sinh lớp 2 trường PTCSsoos 119. Con ông bà Nguyễn Huy Cường và Phạm Thị Tuyết, hội viên hội người Việt tỉnh Odessa

Đã đạt thành tích :

- học sinh giỏi năm học 2016-2017

- Đạt bằng đỏ kỳ thi toán Kenkuru.

 1. Đỗ Thịnh Vượng , học sinh lớp 10 trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông bà Đỗ Quang Trung và Võ Thị Hồng, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích:

- Đạt bằng đỏ kỳ thi toán Kenkuru  năm  2017.

- Đạt bằng đỏ kỳ thi tin học Bebras 2017

 II/ Đơn vị Lvov

a) Bằng khen của Hội người Việt tỉnh Odessa

 1. Dương Minh Huyền, học sinh lớp 8 trường chuyên trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông bà Dương Văn Trình và Phạm Hương Mai, Hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích:

- giải I kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán

- Tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn Ucraina môn Toán

- Bằng đỏ kỳ thi toán Kenkuru

b) Giấy khen Hội người Việt tỉnh Odessa

 1. Nguyễn Huyền Diệu, học sinh lớp 7 trường phổ thông trung học “Krok”. Con ông Nguyễn Như Mạnh và bà Đỗ Thị Thu Huyền. Hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2016-2017

 2. Nguyễn Linh Đan, học sinh lớp 7 trường phổ thông “Krok”. Con ông Nguyễn Văn Hùng và bà Tachiana Ulyakina. Hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 3. Nguyễn Khắc Đức Giang, học sinh lớp 8 trường chuyên trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông Nguyễn Khắc Đức và bà Ngô Thị Kim Oanh. Hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt bằng đỏ kỳ thi toán Kenkuru năm 2016-2017.

 4. Nguyễn Đức Đăng, học sinh lớp 3 trường phổ thông “ Krok”. Con ông Nguyễn Khắc Đức và bà Ngô Thị Kim Oanh. Hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 5. Phạm Trâm Anh, học sinh lớp 3 trường THPT Gimnazia số 6. Con ông bà Phạm Ngọc Êm và Trần Thị Phước Lộc, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017

 

III. Khu Stariskogo

a) Bằng khen Hội người Việt tỉnh Odessa

 1. Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 10 trường Phổ thông số 69. Con ông Nguyễn Trung Hải và bà Nguyễn Mai Phương Luyến, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa.

    Đã đạt thành tích:

 • Giải nhất Olimpic môn Tiếng Anh cấp tỉnh.
 • Giải III MAN cấp thành phố nội dung Tiếng Anh cơ bản.
 • Là học sinh giỏi năm học 2016-2017

 

b) Giấy khen Hội người Việt tỉnh Odessa

 1. Đỗ Đặng Hà Mi, học sinh lớp 6 trường Phổ thông số 5, con ông Đỗ Văn Mậu và bà Đặng Thị Hạnh, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017

 2. Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 6 trường Phổ thông chuyên Anh số 69, con ông Nguyễn Trung Hải và bà Nguyễn Mai Phương Luyến, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017

 3. Trần Tuấn Đạt, học sinh lớp 7 trường Phổ thông số 69. Con ông Trần Sách Hưng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 4. Nguyễn Ngọc Hà, học sinh lớp 4 trường Phổ thông số 54. Con ông Nguyễn Trung Văn và bà Dương Thu Thủy, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 5. Nguyễn Minh Bảo Ngọc, học sinh lớp 4 trường Phổ thông cơ sở số 95. Con ông bà Nguyễn Đăng Thái và Nguyễn Thị Tình, hội viên hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 6. Phạm Tiến Dũng, Học sinh lớp 3 trường PTCS số 118. Con ông Phạm Văn Xuân và bà Vũ Thị Minh Thùy, Hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 7. Phạm Thanh Nga, Học sinh lớp 5 trường PTCS số 118. Con ông Phạm Văn Xuân và bà Vũ Thị Minh Thùy, Hội viên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

  IV - Đơn vị Kva và 7 Samurai

Giấy khen hội người Việt Tỉnh Odessa

 1. Lương Thu Hằng, học sinh lớp 5 trường Phổ thông số 5. Con ông Lương Đức Quân và bà  Vũ Thị Chung, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2016-2017

 2. Vũ Vladimir Quang Uyên, học sinh lớp 9 trường Phổ thông số 5. Con bà Vũ Thị Hồng Nhật. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 3. Nguyễn Sỹ Sáng, học sinh lớp 1 Trường phổ thông cơ sở “Narnia”. Con ông bà Nguyễn Sỹ Xuân và Hà Thị Nga. Hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 4. Phan Quỳnh Anh, học sinh lớp 4 trường phổ thông số 52. Con ông Phan Đức Hòe và bà Nguyễn Thị Hường, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 5. Đặng Thế Vũ, học sinh lớp 8 trường Phổ thông trung học số 118. Con ông bà Đặng Thế Chất và Phạm Thị Mến, Hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích :
 • Giải II kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Hóa

    6 . Phan Quỳnh Trang, học sinh lớp 1 trường phổ thông số 68. Con ông Phan Đức Hòe và bà Nguyễn Thị Hường, hội viên Hội người Việt tỉnh Odessa. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2016-2017 .

 Ban khen thưởng Hội NVN tỉnh Odessa