Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Thứ sáu, 07/09/2018 | 09:17
Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2018 tại khách sạn President Thủ đô Kiev, Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã tổ chức tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tới dự chiêu đãi có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ucraina Sergay Kixlitse, nhiều quan chức Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành của Ucraina, nhiều vị Đại sứ, tùy viên Quân sự, các quan chức cao cấp ngoại giao đoàn tại Kiev, đại diện Hội Hữu nghị Ucarina-Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Ucraina đã đến dự. Về phía Việt Nam có đông đủ các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, đại diện các tổ chức Đảng, Hội người Việt Nam các tỉnh và thành phố, đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina và nhiều doanh nhân người Việt tại Kiev đã đến dự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tại buổi chiêu đãi Đại sứ Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Anh Tuấn đã có bài phát biểu nêu bật ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2-9, những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong 73 năm qua, đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị đa phương đa dạng và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống tốt  đẹp giữa Việt Nam và Ucraina ngày càng phát triển… Thứ trưởng Ngoại giao Ucraina Sergay Kixlitse đã phát biểu chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh  2-9.

Các đại biểu và quan khách đã gặp gỡ giao lưu hữu nghị và đã được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc của Việt Nam.

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc phóng sự ảnh về buổi Tiếp khách và chiêu đãi trọng thể này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tiếp khách đối ngoại và chiêu đãi trọng thể nhân dịp 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

 Nguyễn Văn Loan