Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

CLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm Ucraina

Chủ nhật, 26/08/2018 | 19:28
Chiều ngày 26/8, CLB Tennis Odessa đã tổ chức giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm Ucraina. Trước đó đoàn đã đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại Odessa. Dưới đây là phóng sự ảnh:

CLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaTrong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hai Anh Nguyen, ngoài trờiCLB Tennis Odessa giao lưu với đoàn cán bộ ngoại giao và cựu sinh viên từ Việt Nam sang thăm UcrainaTrong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Phuc Pham, mọi người đang cười, ngoài trời

Buổi sáng, đoàn đã đến thăm và đặt hoa tại tượng đài Lính thủy vô danh trong công viên Shevchenko, tham quan cảng biển Odessa và một số địa điểm nổi tiếng.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, giày, trẻ em, cầu, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời, sân bóng rổ và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thu Vang và Phuc Pham, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, bầu trời, giày, cây, sân bóng rổ và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đại dương, bầu trời, trẻ em, ngoài trời và nướcTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đại dương, bầu trời, cầu, ngoài trời, nước và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đại dương, bầu trời, ngoài trời và nước

P/v Người Việt Odessa