Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh về Đại hội Hội người Việt Nam tỉnh Odessa lần thứ VIII

Thứ hai, ngày 15 tháng 05 năm 2017
Đúng như lời Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã phát biểu: Đại hội Hội người Việt Nam tỉnh Odessa lần thứ VIII là Đại hội của sự đoàn kết cộng đồng, cùng hướng về tương lai tốt đẹp. Người Việt Odessa xin gửi tới độc giả những hình ảnh chân thực nhất về Đại hội.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người
Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoaTrong hình ảnh có thể có: 1 người, hoaTrong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, bộ vét, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 19 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bộ vét và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 12 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, bộ vét, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, bộ vétTrong hình ảnh có thể có: 18 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 20 người, đám cưới, đám đông và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 11 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bộ vét và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 13 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bộ vét và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và bộ vétTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bộ vét và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và bộ vétTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bộ vét và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bộ vét và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

P/v Người Việt Odessa

Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam