Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin

Chủ nhật, 16/04/2017 | 12:39
Trong 3 ngày (13-15/4) Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa đã tổ chức chuyến tham quan dã ngoại tuyệt vời đến Kamenhes- Podolski-Khotin, một trong 7 kỳ quan của Ucraina.

 Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, không chỉ giúp chị em xóa bỏ căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc mà còn giúp họ hiểu và gắn kết với nhau hơn. Người Việt Odessa xin giới thiệu những hình ảnh sống động và đẹp nhất từ chuyến đi. 

Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-KhotinTham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin

Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-KhotinTham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-KhotinTham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-KhotinTham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-KhotinTham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin

Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
 

Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-KhotinTham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-KhotinTham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin

Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-KhotinTham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin
Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin

BCH Hội phụ nữ tỉnh Odessa.