Chia sẻ cộng đồng

Tham quan dã ngoại đến Kamenhes- Podolski-Khotin

Chủ nhật, ngày 16 tháng 04 năm 2017

Trong 3 ngày (13-15/4) Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa đã tổ chức chuyến tham quan dã ngoại tuyệt vời đến Kamenhes- Podolski-Khotin, một trong 7 kỳ quan của Ucraina.

 Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, không chỉ giúp chị em xóa bỏ căng thẳng sau những ngày làm việc mệt nhọc mà còn giúp họ hiểu và gắn kết với nhau hơn. Người Việt Odessa xin giới thiệu những hình ảnh sống động và đẹp nhất từ chuyến đi. 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, hoa, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, đám đông, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang đứng, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 21 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang cười, ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang đứng, cỏ, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng, hoa, cây, đám cưới, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đêm

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, núi và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

BCH Hội phụ nữ tỉnh Odessa.

 

Báo đại đoàn kết
Đài tiếng nói Việt Nam