Người Việt Odessa
Báo Tin

Trường Đại học Tổng hợp Kinh tế Quốc gia Odessa mời dự Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường

Thứ sáu, 01/10/2021 | 18:05
Trước đó Quốc Hội Ukraina đã thông qua nghị quyết "Về các Lễ kỷ niệm các ngày đáng nhớ năm 2021", trong đó có kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Kinh tế Quốc gia Odessa

Nghị quyết của Quốc Hội quy định rằng Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức ở cấp độ quốc gia.

Trường Đại học Tổng hợp Kinh tế Quốc gia Odessa - tiền thân là Trường Đại học Kinh tế quốc dân Odessa - là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Ukraina và được thành lập vào năm 1921.

Tại đây nhiều thế hệ sinh viên và nghiên cứu sinh người Việt Nam đã học tập và nghiên cứu. Nhiều người đã trở về nước, giữ các vị trí khác nhau và mang kiến thức cống hiến cho đất nước, xã hội.

Ông Hiệu trưởng trường Kovalev Anatoly Ivanovich là một người đã từng cùng học với các sinh viên Việt Nam (1971 – 1975), ông có ấn tượng rất tốt về những người Việt Nam và cho tới nay luôn giữ quan hệ tốt đẹp với cộng đồng người Việt Nam.

Ông Kovalev Anatoly Ivanovich - Hiệu trưởng, Tiến sĩ khoa học kinh tế, Giáo sư.

Vừa qua ông Kovalev Ivanovich đã thay mặt Ban giám hiệu thông qua Ban liên lạc là các cựu sinh viên trường để mời tất cả những người Việt Nam, đặc biệt là những người đã và đang học tập, nghiên cứu, những người đã từng gắn bó và tất cả những ai yêu mến trường về dự Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Kinh tế Quốc gia Odessa.

Thời gian tổ chức: 14h30 ngày 05/10/2021

Địa điểm tổ chức: Одесский академический Украинский музыкально-драматический театр им. В.С. Василько. Улица Пастера 15.

Giấy mời dự Lễ kỷ niệm.

Ban liên lạc xin trân trọng thông báo tới tất cả cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là những người đã và đang học tập, nghiên cứu, những người đã từng gắn bó và tất cả những ai yêu mến trường về dự Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Kinh tế Quốc gia Odessa.

Lễ Kỷ niệm này là sự kiện duy nhất của tỉnh Odessa nằm trong danh sách các lễ kỷ niệm ở cấp độ quốc gia mà được Quốc hội Ukraina chuẩn y.

Những ai có nguyện vọng tham gia xin mời thông báo sớm với Ban liên lạc để nhận giấy mời.

Ban liên lạc gồm có:

Ông Phí Anh Tuấn. ĐT: 067 483 0362.

Ông Lê Thái Kỳ. ĐT: 09 888 19 888

Xin trân trọng thông báo.

TM Ban liên lạc:

Lê Thái Kỳ