Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông tin tham dự Diễn đàn "Phát huy sức mạnh tri thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0"

Thứ bảy, 03/11/2018 | 14:53
Kính gửi: Cấp ủy trực thuộc đảng ủy tại Ucraina. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Ngoài nước về việc phổ biến, tuyên truyền tham dự Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I, năm 2018 (VYI Forum 2018) với chủ đề “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Đảng ủy Ngoài nước cùng với Ban Quốc tế Trung ương Đoàn tổ chức tuyển chọn đại biểu là thanh niên ở ngoài nước tham gia VYI Forum 2018. Chương trình cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm: Diễn đàn từ ngày 27 – 29/11/2018 tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

 1. Tiêu chuẩn: Tri thức trẻ Việt Nam đang sinh sống ở Ucraina có nghiên cứu, giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của Diễn đàn; độ tuổi không quá 35, có quốc tịch Việt Nam hoặc là người gốc Việt.

 2. Nội dung tập trung vào 3 vấn đề:
 - (i) Thúc đẩy khoa học – công nghệ - kỹ thuật – toán học để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 (STEM);
 - (ii) Ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;
 - (iii) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

 3. Kinh phí: Ban Tổ chức đài thọ cho đại biểu toàn bộ các chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian diễn ra chương trình tại Việt Nam và một phần chi phí vé máy bay quốc tế khứ hội từ nước sở tại về Việt Nam.

Hồ sơ ứng viên đăng ký tham dự (yêu cầu điền vào mẫu kèm theo). Các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy tại Ucraina phổ biến nội dung trên tới các Đoàn Cơ sở, Hội người Việt Nam; giới thiệu ứng viên đủ tiêu chuẩn, hướng dẫn hoàn thành hồ sơ dự tuyển trên các tiêu chí, thành tích, sáng kiến phù hợp của Diễn đàn. Hồ sơ ứng viên tham dự diễn đàn gửi về Đảng ủy tại Ucraina để tổng hợp (ĐC mail: binhav69@gmail.com), sau đó Đảng ủy tại Ucraina sẽ gửi về Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 7/11/2018.

Rất mong các Cấp ủy trực thuộc quan tâm./.

                                                           

ĐẢNG ỦY TẠI UCRAINA