Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông báo mời họp của Làng Staritskogo

Thứ ba, 14/08/2018 | 22:03
Chiều thứ tư 15/8/2018, vào lúc 18h00 mời toàn thể bà con làng Staritskogo xuống hội trường làng họp bàn về một số công việc sau:

1. Tình hình an ninh hiện nay và phương pháp phòng chống.
2. Tổng kết việc liên hoan làng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập vừa qua.
3. Chuẩn bị tổ chức ngày Trung Thu 2018 cho các cháu thiếu nhi.
Mong bà con xuống dự họp đầy đủ để đóng góp ý kiến cho công việc của làng được tốt hơn.

Xin cám ơn!

Odessa ngày 13/8/2018