Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông báo của Hội Doanh nhân Việt Nam tỉnh Odessa

Thứ bảy, 03/11/2018 | 10:11
Hội Doanh nhân Việt Nam tỉnh Odessa trân trọng thông báo! Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông báo về tổ chức Hội nghị Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều tại Nghệ An, thời gian dự kiến từ 26-29/12/2018. Hội Doanh nhân Việt Nam tỉnh Odessa xin thông báo các hội viên quan tâm và có nguyện vọng tham dự xin đăng ký với BCH Hội (Email: haianh2007@gmail.com) hoặc theo thông báo của UBNNVNVN tại nước ngoài trước ngày 11/11/2018.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tỉnh Odessa

Nguyễn Hải Anh