Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông báo của BCH Hội Doanh nhân Odessa

Thứ tư, 18/11/2020 | 13:07
BCH Hội doanh nhân thông báo tới toàn thể anh chị em hội viên và bà con cộng đồng người Việt tại Odessa về việc giới thiệu BCH cũ ra ứng cử và tổ chức thông qua bằng hình thức trực tuyến qua mạng Viber.
Do tình hình dịch bệnh tăng mạnh tại Ukraine nói chung và Odessa nói riêng việc tổ chức Đại hội Hội doanh nhân theo định kỳ đã không thể tiến hành được. BCH Hội doanh nhân đã hội ý và xin ý kiến chỉ đạo của ĐU, Hội NVN tỉnh Odessa đồng thời báo cáo phòng Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Ukraine về việc giới thiệu BCH cũ ra ứng cử và tổ chức thông qua bằng hình thức trực tuyến qua mạng Viber.
 
Danh sách ứng cử gồm:
 
1. Nguyễn Hải Anh - Chủ tịch Hội
2. Nguyễn văn Kim - Phó chủ tịch Hội 
3. Lê Quốc Phong (Cường-Điệp) - Phó chủ tịch Hội
4. Nguyễn Như Mạnh - uỷ viên
5. Trương Văn Hùng - uỷ viên
6. Phùng Đăng Dương - uỷ viên
7. Nguyễn Văn Hùng - uỷ viên
8. Đỗ Xuân Văn - uỷ viên
9. Đỗ Văn Tước - uỷ viên
 
Từ 09/11 đến 16/11/2020 qua mạng Viber BCH đã nhận được 18/30 ý kiến nhất trí với danh sách ứng cử và bầu vào BCH mới.
Thông qua việc hỏi ý kiến trực tiếp từ những doanh nhân không kết nối được vào mạng Hội doanh nhân đã có 11 doanh nhân đồng ý thông qua danh sách ứng cử và bầu BCH mới.
Theo quy định về bầu cử các doanh nhân sau đã trúng cử vào BCH Hội doanh nhân khoá 2020-2023:
 
1. Nguyễn Hải Anh
2. Nguyễn Văn Kim 
3. Lê Quốc Phong (Cường-Điệp)
4. Nguyễn Như Mạnh
5. Trương Văn Hùng
6. Phùng Đăng Dương
7. Nguyễn Văn Hùng
8. Đỗ Xuân Văn
9. Đỗ Văn Tước
 
BCH Hội doanh nhân ngày 17/11/2020 cũng đã nhất trí thông qua bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch gồm:
1. Nguyễn Hải Anh - Chủ tịch Hội
2. Nguyễn văn Kim - Phó chủ tịch Hội 
3. Lê Quốc Phong (Cường-Điệp) - Phó chủ tịch Hội

BCH cũng nhất trí đề cử ông chủ tịch Hội ứng cử vào BCH Hội NVN khoá tới.

BCH Hội doanh nhân thông báo tới toàn thể anh chị em hội viên và bà con cộng đồng người VN tại Odessa. Chúng tôi mong muốn được sự ủng hộ và góp ý của các hội viên và bà con để hoạt động của Hội được tốt hơn. Mọi đóng góp xin gửi về báo nguoivietodessa hoặc gọi điện trực tiếp cho:
Ông Nguyễn Hải Anh tel.: 067-4848794
Ông Trương Văn Hùng tel.: 0674802703
Ông Nguyễn Như Mạnh tel.: 0679400333
 
Tin từ BCH Hội Doanh nhân Odessa