Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông báo mời họp của Ban quản trị Làng Sen

Thứ sáu, 25/08/2017 | 13:54
Ban quản trị Làng Sen xin thông báo về thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp quan trọng của Làng.

 

Ban quản trị Làng Sen xin mời toàn thể bà con đúng 19 giờ ngày 26/08/2017 (thứ bảy) có mặt tại văn phòng Hội để họp và bàn về một số công việc quan trọng của Làng.

Để buổi họp diễn ra thành công tốt đẹp, Ban quản trị kính đề nghị bà con đi họp đông đủ và đúng giờ!

Thay mặt BQT

Trưởng ban

Đỗ Xuân Văn