Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông báo bổ sung của BTC buổi giao lưu Ngày Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 30/11/2018 | 20:11
Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày TLQĐNDVN và 29 năm Ngày quốc phòng toàn dân, BCH Hội CCB Odessa đã họp và quyết định tổ chức ngày gặp mặt nhân hai sự kiện trên.
 
Sau khi tham vấn cùng ĐU, BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, BTC đã có báo cáo xin phép chính quyền thành phố về sự kiện tổ chức giao lưu gặp mặt và đã được chấp thuận, BTC xin thông báo như sau:
 
Việc tổ chức buổi giao lưu - gặp mặt  nhân ngày TLQĐ và ngày Quốc phòng toàn dân vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, thời gian và địa điểm đã định, các chi hội tiếp tục tiếp nhận đăng ký tham dự và báo cáo quân số tham dự vào cuối ngày 05/12/2018 cho BTC.
 
Trưởng ban Lê Văn Tự