Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Thanh Tươi

Thứ bảy, 30/12/2017 | 09:27
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới:

Hội người Việt Nam thành phố Odessa.

Hội Đồng Hương Bắc Miền Trung tại Odessa.

Hội Đồng Hương Vĩnh Phú tại Odessa.

Hội người Lang Đài tại Ukraine.

Làng Staritskozo.

Cùng toàn thể các cô chú, anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi lời chia buồn, vòng hoa và đến phúng viếng, tiễn đưa cha chúng tôi là ông Lê Văn Thô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc Tang gia bối rối có điều gì sơ xuất xin được thông cảm và lượng thứ!

Một lần nữa gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ!

Thay mặt gia đình.
Trưởng nam Lê Xuân Thanh.
Dâu trưởng Dương Hồng Tươi.