Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình bà Lê Thị Hường

Thứ hai, 03/08/2020 | 17:35
Chồng tôi là Đoàn Đức đã về cõi âm, hôm nay ngày 3/8 mọi việc đã yên thất.

Gia đình chúng tôi đã nhận được những lẵng hoa, những lời động viên thăm hỏi của các cơ quan, tổ chức hội đoàn trong và ngoài nước, anh chị em bạn bè xa gần đã gửi vòng hoa, phúng viến và tiễn đưa chồng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn, trong lúc tang gia bối đôi có gì sơ xuất xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình: Quả phụ Lê Thị Hường.