Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình ông Nguyễn Chí Thanh thông báo tin buồn

Thứ sáu, 15/03/2024 | 12:09
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ của chúng tôi là cụ Trần Thị Thành, sinh ngày 05 tháng 09 năm 1939, Quê quán: Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần hồi 2:30 ngày 15 tháng 03 năm 2024 (tức ngày 06 tháng 02 Âm lịch). Hưởng thọ: 86 tuổi.

Lễ phát tang vào hồi: 13:40 ngày 16 tháng 03 năm 2024 (tức ngày 07 tháng 02 Âm lịch)

Lễ truy điệu vào hồi: 7:10 ngày 17 tháng 03 năm 2024

Lễ an táng vào hồi: 7:30 ngày 17 tháng 03 năm 2024

An táng tại nghĩa trang nhân dân Hưng Bèo.  

Vậy gia đình chúng tôi trân trọng kính báo!

Thay mặt gia đình: 

Trưởng nam: Nguyễn Quang Độ

Thứ namNguyễn Chí Thanh.