Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình ông bà Tĩnh Ngọc thông báo tin buồn

Thứ tư, 24/01/2024 | 10:20
Cha, ông của chúng tôi là cụ Hoàng Văn Tấu, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1936. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần hồi 8:03 ngày 24 tháng 1 năm 2024 (tức ngày 14 tháng 12 âm lịch). Hưởng thọ: 88 tuổi.

Lễ nhập quan được tổ chức vào hồi: 11:00 ngày 25 tháng 1 năm 2024. 

Lễ viếng
 được tổ chức vào hồi: 11:30 ngày 25 tháng 1 năm 2024. 

Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi: 7:30 ngày 26 tháng 1 năm 2024. 

Lễ an táng được tổ chức vào hồi: 8:00 ngày 26 tháng 1 năm 2024. Tại nghĩa trang quê nhà.  

Vậy gia đình chúng tôi trân trọng kính báo!

Thay mặt gia đình: 

Trưởng nam: Hoàng Văn Tỉnh