Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình ông bà Sinh Thanh thông báo tin buồn

Chủ nhật, 24/03/2024 | 05:35
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Bố của chúng tôi là cụ Đặng Công Nhân, sinh ngày 10 tháng 01 năm 1938, Quê quán: Bắc Giang. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần hồi 8:15 ngày 24 tháng 03 năm 2024 (tức ngày 15 tháng 02 Âm lịch). Hưởng thọ: 86 tuổi.

Lễ nhập quan vào hồi: 14:00 ngày 24 tháng 03 năm 2024 (tức ngày 15 tháng 02 Âm lịch)

Lễ viếng vào hồi: 14:30 ngày 24 tháng 03 năm 2024

Lễ di quan vào hồi: 14:00 ngày 25  tháng 03 năm 2024

Lễ an táng vào hồi: 14:30 ngày 25  tháng 03 năm 2024 tại nghĩa trang thôn Ngọc Tân.  

Vậy gia đình chúng tôi trân trọng kính báo!

Thay mặt gia đình:

Qủa phụ: Nguyễn Thị Nhiên 

Trưởng nam: Đặng Công Bình

Thứ nữ: Đặng Thị Thanh

Rể thứ: Nguyễn Văn Sinh.